ICT

Przyczynianie się do szybkiego upowszechniania innowacyjnych technologii teleinformatycznych

Odpowiadamy na wyzwania transformacji cyfrowej

Sieci 4G, światłowody, telefonia komórkowa, obliczenia w tzw. „chmurze” i wiele więcej. VINCI Energies odpowiada na wzrost zapotrzebowania na wydajne usługi telekomunikacyjne ze strony osób prywatnych, przedsiębiorstw i samorządów lokalnych aby sprostać jednemu z największych wyzwań społeczeństwa, jakim jest szybka i dostępna dla wszystkich komunikacja.

VINCI Energies dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej, w tym dostosowane do potrzeb Klientów oprogramowanie, sprzęt i usługi dla różnych rynków.

W Polsce, działając poprzez firmę ATEM-Polska Sp. z o.o. pod marką Axians, VINCI Energies oferuje wachlarz usług, obejmujących pełny cykl życia systemów telekomunikacyjnych, multimedialnych, radiowo-telewizyjnych, począwszy od konsultacji w zakresie strategii i metod budowy, użytkowania systemu, poprzez jego utrzymanie, łącznie z modernizacją sieci.