Actemium

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu

Wspomagamy klientów przez cały cykl życia ich projektów

Actemium składa się z 300 Jednostek Biznesowych realizujących złożone przedsięwzięcia inżynieryjne dedykowane przemysłowi w 38 krajach na świecie, blisko naszych klientów. Dzięki niezwykle gęstej sieci jednostek gospodarczych łączących zasięg globalny z rozwiązaniami lokalnymi, oferowane rozwiązania wspomagają klientów przez cały cykl życia ich projektów, począwszy, od stworzenia koncepcji i wykonania projektu, realizacji inwestycji pod klucz do konserwacji, eksploatacji i zarządzania obiektami.

Actemium Polska

W Polsce marka Actemium reprezentowana jest przez Cegelec Sp. z o.o. dostarczając kompleksowe rozwiązania technologiczne między innymi dla przemysłu (Aircraft/Aviation; Automotive; Feed, Food & Beverage; Environment; Life sciences; Customer Goods & Logistics; FMCG; Oil & Gas; Chemicals; Energy i innych), infrastruktury użyteczności publicznej czy służby zdrowia. Projektujemy i realizujemy inwestycje typu Smart Industry, Smart City i Smart Grid. Naszymi klientami są zarówno przedsiębiorstwa prywatne jak i instytucje publiczne. Sukcesywnie poszerzamy obszary swojej działalności, obejmujące obecnie:

 • Instalacje elektryczne/energetyczne (m.in. instalacje wewnętrzne, kompletne układy zasilania i wytwarzania, stacje transformatorowe 0,4kV/15kV).
 • Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, kotłownie i węzły cieplne, maszynownie wody lodowej, maszynownie wentylacyjne (HVAC); Instalacje sprężonego powietrza; Instalacje parowe; Instalacje wodno-kanalizacyjne.
 • Instalacje niskoprądowe (m.in. okablowanie strukturalne, CCTV, kontrola dostępu, BMS, DSO, SSP).
 • AKPiA – Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (programowanie sterowników PLC, pomiary i sterowanie); Technologie telekomunikacyjne, systemy informatyczne (m.in. SCADA, MES, CMMS).
 • Robotyka (m.in. Kompletne stanowiska robotów pod wytyczne klientów oraz pod własne koncepcje projektowe).
 • Transfery, montaże, instalacje maszyn i całych linii produkcyjnych (z dowolnego miejsca na świecie) oraz transfery i relokacje w obrębie zakładu przemysłowego wraz z uruchomieniem.
 • Projektowanie, budowa oraz modernizacja wraz z uruchomieniem linii produkcyjnych pod zapotrzebowanie klienta.
 • Utrzymanie ruchu i serwis.
 • Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne – odnawialne i alternatywne źródła energii (kogeneracja i trigeneracja, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła itp.).
 • Rozwiązania w zakresie Healthcare.
 • Projekty typu Smart (Smart Industry, Smart City, Smart Grid).
 • Pozyskiwanie środków z funduszy EU, funduszy norweskich, szwajcarskich oraz innych programów wsparcia i źródeł finansowania. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz usługa inwestora zastępczego.

Wszystkie powyższe instalacje wykonujemy od etapu koncepcji i doradztwa inżynieryjnego oraz finansowego dla klienta, poprzez etap projektowania i uzyskiwania wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń urzędowych (warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę itd.), etap realizacji, uruchomienia i odbioru aż do etapu eksploatacji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Instalacje możemy wykonywać jako pojedyncze, w wąskim zakresie na podstawie dokumentacji i koncepcji klienta, bądź koordynując i integrując wszystkie razem. Na ogół, w zależności od oczekiwań klienta instalacje wykonujemy pod klucz, obejmujemy serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W naszym zespole pracują inżynierowie wszystkich specjalności, projektanci systemów automatyki, programiści oraz doświadczeni kierownicy projektów. Wykwalifikowani monterzy sprostają wymaganiom jakościowym i technicznym najbardziej złożonych projektów.

W grupie Vinci istnieje wiele specjalistycznych, wewnętrznych grup technicznych takich jak: Energy efficiency, Maintenance, Oil&Gas, Aircraft i inne, w których inżynierowie z Polski mają możliwość wymiany doświadczeń i poznawania najnowszych światowych technologii. Odbywa się również wymiana kadry inżynieryjnej, dzięki czemu szeroko korzystamy z możliwości angażowania na projektach prowadzonych w Polsce specjalistów z całego świata. W swoich projektach i realizacjach stosujemy najnowsze rozwiązania światowe do których dzięki temu, iż jesteśmy częścią międzynarodowej grupy VINCI Energies mamy pełen dostęp, m.in. energooszczędne źródła światła (LED), łączniki półprzewodnikowe, zaawansowane systemy automatyki i sterowania, odnawialne i alternatywne źródła energii.

Dowiedz się wiecej