Axians

Wachlarz usług i rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych

Axians to marka VINCI Energies dedykowana branży ICT

Jako lider w dziedzinie ICT, Axians jest zaufanym partnerem przy wdrażaniu nowych technologii teleinformatycznych. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, infrastruktura na poziomie operatora musi być łatwo dostępna, przy wysokiej przepustowości i szerokim zasięgu geograficznym. Axians, jako podmiot międzynarodowy, umożliwia integrację sieci stacjonarnych mobilnych oraz zarządza szybkim i masowym wdrażaniem infrastruktury cyfrowej.

Zwiększenie prędkości transferu danych i kompleksowe wdrażanie.
Axians planuje, wdraża i optymalizuje najnowsze technologie (3G, 4G, 4G+, FTTx …) w miastach i na obszarach wiejskich.

Integracja ofert w zakresie rozwiązań mobilnych stacjonarnych
Jako ekspert w dziedzinie wszystkich technologii telekomunikacyjnych, od sieci szkieletowych po sieci dostępowe, Axians dostarcza kompleksowe rozwiązania, które pomagają operatorom optymalnie wykorzystać istniejącą sieć.

Poprawa komfortu użytkownika przy zachowaniu niskich kosztów.
Axians dostarcza usługi mobilne zewnętrzne i wewnętrzne oraz projektuje i wdraża systemy inteligentnego transportu.

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych OPEX.
Axians oferuje kompleksowe utrzymanie sieci teleinformatycznych od dostarczania usług przez obsługę uszkodzeń z pełnym zarządzaniem magazynowo – logistycznym.

AXIANS Polska

W Polsce, marka Axians reprezentowana jest przez firmę ATEM-Polska Sp. z o.o. oraz Axians Networks Poland Sp. z o.o. Dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej oraz powiązaniom kapitałowym działamy skutecznie na terenie całego kraju w zakresie:

 • opracowania projektów techniczno-ekonomicznych
 • planowania radiowego i transmisyjnego sieci teleinformatycznych
 • projektowania i budowy obiektów radiowych
 • projektowania i budowy traktów światłowodowych oraz linii i przyłączy elektroenergetycznych
 • dostawy i montażu urządzeń radiowych
 • specjalistycznych pomiarów sieci telekomunikacyjnych oraz instalacji radiokomunikacyjnych
 • utrzymania ruchu sieci telekomunikacyjnych stacjonarnych i mobilnych
 • infrastruktury sieci alarmowych, sygnalizacji przeciwpożarowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej
 • modernizacji obiektów użyteczności publicznej
 • doradztwa i wdrażania nowych technologii
 • zarządzania projektami w telekomunikacji, elektroenergetyce i transporcie

Nasze realizacje dla branży telekomunikacyjnej obejmują blisko 7 000 wykonanych obiektów, które Axians Polska wykonała kompleksowo lub przy budowie których współuczestniczyła.

Telekomunikacja

Sieci mobilne

 • organizacja procesów formalno-prawnych
 • projektowanie budowa stacji bazowych
 • implementacja i integracja sieci GSM, UMTS, LTE,
 • WIMAX, TETRA, GSM-R
 • budowa systemów telewizji cyfrowej DyB-T/DyB-H
 • integracja sieci szkieletowych w technologii
 • PDH/S D H/xWDM
 • wykonywanie specjalistycznych pomiarów instalacji
 • radiowo-telekomunikacyjnych

Sieci Fix

 • projektowanie i budowa sieci: szkieletowych i dostępowych w technologii, światłowodowej i miedzianej, teleinformatycznych — LAN, MAN i WAN, dla telewizji kablowych
 • realizacje w technologiach: SDH, xWDM, IP DSLAM, GRON
 • instalacje alarmowe SSWiN monitoringu CCTV

Utrzymanie eksploatacyjne

 • utrzymanie 24/7 sieci mobilnych i stacjonarnych
 • usuwanie uszkodzeń i awarii
 • przeglądy i naprawy: budowlane i radiowe obiektów sieci mobilnych, sieci kablowych miedzianych i światłowodowych
 • osprzętu telekomunikacyjnego, telewizyjnego, alarmowego
 • demontaże masztów i wież
 • pomiary wydajności sieci telekomunikacyjnych
 • oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne
 • obiektów wysokościowych

Ochrona informacji niejawnych

W strukturze Spółki funkcjonuje Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Spółka uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzuli „Poufne”, które uprawnia do przechowywania, przetwarzania i wytwarzania informacji niejawnych oraz Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Na bazie wyżej wymienionych certyfikatów realizowane są zadania dla służb mundurowych — wojska, policji, straży pożarnej innych, wymagających stosownych uprawnień.

Obiekty użyteczności publicznej

 • remonty obiektów
 • adaptacje obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej
 • projektowanie i budowa salonów sprzedaży
 • projektowanie i budowa systemów telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, sieci alarmowych i sygnalizacji pożarowej
 • budowa systemów wentylacji i klimatyzacji
 • nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi i telekomunikacyjnymi

Elektroenergetyka

Kompleksowa realizacja zadań w zakresie:

 • projektowania, budowy, modernizacji linii energetycznych przesyłowych napowietrznych i kablowych niskich oraz średnich napięć
 • budowy słupów wysokiego i najwyższego napięcia
 • projektowania budowy linii światłowodowych na napowietrznych liniach energetycznych
 • projektowania i budowy instalacji elektrycznych wewnątrz budynkowych
 • projektowania i instalowania systemów zasilania gwarantowanego
 • instalowania inteligentnych liczników energii elektrycznej
 • wdrożeń systemów telemetrycznych
 • montażu i utrzymania reklozerów
 • projektowania, budowy oświetlenia przeszkodowego inteligentnych systemów oświetlenia ulicznego
 • przeglądów eksploatacyjnych oraz remontów stacji transformatorowych
 • projektowania i budowy odnawialnych źródeł energii

Specjalistyczna wiedza, kompleksowe rozwiązania ICT dla branży kolejowej

Axians projektuje, buduje i utrzymuje m.in. systemy: GSM-R, Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, Sterowania Ruchem Kolejowym, powtarzaczy sygnału GSM w wagonach PKP Intercity, CCTV. Wdrażamy sieci 3G/4G dla dostawców usług telekomunikacyjnych, jak również sieci WiFi dla operatorów transportu publicznego.

Strategiczne znaczenie sektora kolejowego rośnie na całym świecie ze względu na wzrost cen paliw, ochronę środowiska, oraz jego znaczenie w promowaniu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Wyzwania związane z kolejnictwem są ogromne, ponieważ operatorzy kolejowi muszą radzić sobie ze złożonością sieci kolejowych, przy zapewnieniu jakości usług i bezpieczeństwa Klientów i pracowników. Wszystkie te wymagania muszą być spełnione przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na rozsądnym poziomie. Rozwiązania teleinformatyczne umożliwiają efektywne funkcjonowanie operatorów kolejowych i zadowolenie Klienta przy stosunkowo niskich poziomach inwestycji.

Kompleksowe rozwiązania Axians:

 • pozwalają operatorom kolejowym osiągnąć niezawodną komunikację przy niższych kosztach i przy użyciu standardowych technologii
 • to przede wszystkim innowacyjne rozwiązania technologiczne, które zapewniają większą wydajność, wykorzystanie i możliwości systemów teleinformatycznych w sektorze kolejowym
 • to bezpieczeństwo fizyczne i ICT stanowiące kluczowe czynniki motywacyjne dla inwestycji teleinformatycznych w sektorze kolejowym
 • usługi telekomunikacyjne i transmisji danych, umożliwiające operatorom transportu kolejowego generowanie wzrostu przychodów i zwiększenie zadowolenia pasażerów

Nasi Kierownicy Projektu i Specjaliści zapewniają:

 • Usługi doradcze w szerokim zakresie tematycznym
 • Planowanie radiowe i transmisyjne (np. plan sieci GSM-R dla PKP PLK S.A.)
 • Projektowanie (automatyka SRK, telekomunikacja, oświetlenie LED, linie przesyłowe napięcia)
 • Budowę (np. systemy łączności dyspozytorskiej, oświetlenie stacji kolejowych, SRK, systemy telekomunikacyjne – w tym kable OTK i miedziane)
 • Utrzymanie (np. systemy łączności, także kable OTK i miedziane: telco, SRK, energetyczne)

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza o kompleksowych rozwiązaniach teleinformatycznych. 

Dowiedz się więcej