O VINCI Energies

Niemal w każdej chwili swojego życia korzystasz z osiągnięć Grupy VINCI Energies. Przyczyniamy się do zmiany świata poprzez łączenie infrastruktury, budynków i terenów przemysłowych z systemami informacyjnymi i energetycznymi, by codziennie czynić Twoje życie lepszym

We wciąż zmieniającym się świecie VINCI Energies skupia się na połączeniach, wynikach, wydajności energetycznej i danych, aby przyspieszyć wejście na rynek nowych technologii i wspierać dwie główne zmiany: transformację cyfrową oraz transformację energetyczną.

Dotrzymując kroku zmianom na rynku, VINCI Energies wspiera swoich klientów poprzez coraz bardziej innowacyjne rozwiązania i usługi, od projektowania do wdrażania, obsługi i konserwacji.

Dzięki silnemu zakorzenieniu w regionie i elastycznej strukturze organizacyjnej, 1 800 jednostek biznesowych VINCI Energies zwiększa niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury energetycznej, komunikacyjnej i transportowej oraz fabryk i budynków.

VINCI Energies: zdecentralizowana organizacja - wspólne wartości

vinci-energies-decentralised-organisation-shared-values

VINCI Energies stosuje multilokalny model biznesu, opierający się na przedsiębiorczości i łączeniu wiedzy specjalistycznej, stawia na bliską współpracę z klientami, by tworzyć wartość dzień po dniu.

Działając w 53 państwach na całym świecie, 1 800 naszych jednostek biznesowych wywiera wpływ na infrastrukturę, przemysł, sektor usług i teleinformatykę (ICT).

Są one zorganizowane w ramach pięciu międzynarodowych marek – Omexom, Citeos, Actemium, VINCI Facilities oraz Axians – oraz marek bardziej regionalnych.

Nasze jednostki biznesowe dzielą wspólną kulturę korporacyjną oraz wspólne wartości pomimo zróżnicowania ich działań, obszarów działalności i struktur. Podstawowe zasady organizacji i zarządzania pozostają więc takie same we wszystkich jednostkach biznesowych Grupy.

Siła czerpana z przynależności do Grupy VINCI

Grupa VINCI to światowy gracz w sektorach: budowlanym i koncesji. VINCI Energies odpowiada za ponad ćwierć ze wszystkich działań podejmowanych w tych sektorach w 2018 roku (29% przychodu).

Dowiedz się wiecej