Przesłanie od Prezesa

Wywiad z Yves’em Meignié

Tempo zmian we wszystkich naszych obszarach działalności wzrasta. Musimy przełożyć tę tendencję na korzyści dla naszych klientów poprzez szybkie dostarczanie im efektywnych, dopasowanych do skali działalności rozwiązań. To istota naszej pracy w terenie oraz naszej globalnej strategii.

Yves Meignié Prezes i Dyrektor generalny, VINCI Energies

VINCI Energies wygenerowało w 2015 roku przychód w wysokości ponad 10 miliardów euro. Czy to kamień milowy?

Nasze wyniki są dobre i odzwierciedlają dynamizm i elastyczność modelu VINCI Energies. W ogólnie rzecz biorąc napiętym klimacie gospodarczym, szczególnie we Francji, aktywność była niemal stale stabilna. Całoroczny wkład naszych przejęć przeprowadzonych w 2014 i tych z 2015 roku – które odpowiadają za dodatkowy całoroczny przychód w wysokości 350 milionów euro – powiększył firmę o 9,4%. W rezultacie naszych ciągłych wysiłków podejmowanych, by przewidzieć trendy rynkowe i optymalizować produktywność we wszystkich obszarach działalności, nasz zysk operacyjny utrzymał się na poziomie 5,6% przychodów. W tym kontekście jest to nie tyle kamień milowy, ile odbicie naszego kontrolowanego i pełnego determinacji dążenia do rentownego wzrostu.

Czy internacjonalizacja będzie zachodzić w tym samym tempie co w poprzednich latach?

Nasz wymiar geograficzny zmienia się. Dziesięć lat temu, gdy nasze przychody znajdowały się na poziomie 3,5 miliarda euro, byliśmy liderem przemysłu we Francji i działaliśmy w kilku europejskich państwach. Dziś jesteśmy europejskim liderem, a także działamy poza Europą w coraz większej liczbie miejsc. W tym roku na przykład przejęliśmy Orteng Engenharia e Sistemas w Brazylii oraz J&P Richardson w Australii. Ponad 10% działań biznesowych VINCI Energies jest obecnie realizowanych poza Europą – dla porównania w 2014 roku było to 6%, co daje 61% wzrost w ciągu jednego roku. Planujemy osiągnąć kolejny kamień milowy w roku 2016, gdy działalność poza Francją będzie po raz pierwszy odpowiadać za więcej niż połowę naszego zysku.

Jak zmieniają się rynki VINCI Energies?

Pola, na których działa VINCI Energies, dają firmie unikalną pozycję w centrum dwóch głównych globalnych trendów: transformacji energetycznej i transformacji cyfrowej. Inteligentne miasta i regiony, przemysł przyszłości, ogromne zwiększenie się ilości danych, zrównoważona mobilność: wszystkie te tematy, które jeszcze kilka lat temu budziły bardzo ograniczone zainteresowanie, stają się częścią codziennego życia naszych klientów. Kwestie te sięgają do samego rdzenia kompetencji VINCI Energies i stanowią, w taki czy inny sposób, element każdego z 250 000 projektów, nad którymi pracujemy każdego roku. Na przykład nasza marka Oxemom, która obejmuje obecnie całą naszą działalność w segmencie Power & Grid (inteligentne systemy energetyczne), jest ściśle związana z ewolucją sieci energetycznej. W zakresie teleinformatyki zintensyfikowaliśmy działania, nadając impet naszej marce Axians po przejęciu Imtech ICT w 2014 roku i APX w 2015 roku. Działając na wciąż zmieniającym się rynku, Axians dostarcza obecnie specjalistyczną wiedzę związaną z oprogramowaniem, chmurą i centrami danych, sieciami przedsiębiorstw, rozwiązania umożliwiające współpracę oraz infrastrukturę komunikacyjną, która umożliwia naszym klientom skuteczne działanie podczas transformacji cyfrowej. Zasadniczo, nasza zdolność do przyspieszania rozwoju technologii cyfrowej przenika każde z naszych działań biznesowych i wszystko zmienia.

W jaki sposób korzystacie z tych podwójnych zasobów wiedzy specjalistycznej, realizując zadania związane z transformacją energetyczną i transformacją cyfrową?

Kluczem jest elastyczność: nasza zdolność bezbłędnego łączenia naszej wiedzy specjalistycznej umożliwia nam wspieranie naszych klientów i dostarczanie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Na przykład w Stuttgarcie Actemium i Axians połączyły swoją wiedzę fachową w ramach procesu przemysłowego i infrastruktury bezpieczeństwa sieci, aby ulepszyć i zapewnić monitoring, kontrolę i zautomatyzowanie systemów miejskiej sieci zaopatrzenia w wodę pitną. To pokazuje naszą zdolność do sprostania nowym oczekiwaniom naszych klientów poprzez łączenie rozwoju przemysłowego monitoringu z rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo w sieci na rzecz infrastruktury władz lokalnych. Chodzi o to, że w coraz większym stopniu łączymy całą posiadaną przez nas wiedzę, aby dostarczać supernowoczesne rozwiązania i usługi o szerokim zakresie. Wspólnie zarządzamy nieruchomościami komercyjnymi i procesami przemysłowymi dla tego samego klienta; w bezpieczny sposób cyfryzujemy istniejącą infrastrukturę, by zwiększyć jej wydajność, oraz dodajemy nowe funkcje do publicznego systemu oświetlenia poprzez wyposażanie latarni ulicznych w połączone czujniki, które usprawniają zarządzenie miastem także w wielu innych obszarach.

W jaki sposób wyraża się innowacja VINCI Energies?

Na początku chciałbym podkreślić, że każda z naszych 1 600 jednostek biznesowych jest zorientowana na innowację. Są one wystarczająco sprawne, by zidentyfikować możliwości w danym obszarze i stworzyć wspólne podejście z doraźnymi partnerami, które umożliwi im przyspieszenie wdrażania rozwiązań i usług na rzecz swoich klientów. Jednocześnie VINCI Energies nawiązuje partnerską współpracę z inkubatorami i ośrodkami przyspieszającymi rozwój, dzięki czemu dostarcza im obszaru testowego związanego z mobilnością, energią i inteligentnymi sieciami. To właśnie robimy w obozie szkoleniowym dla start-upów w Berlinie, w obozie w Aix-en-Provence i w ramach wyzwania DataCity w Paryżu.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest koniecznością dla grupy takiej jak wasza. Jak zaspokaja się tę potrzebę?

Naszym celem pozostaje Zero Wypadków wśród naszych pracowników, podwykonawców i wszystkich tych osób, które współpracują z nami w miejscach, w których działamy. W 2015 roku uruchomiliśmy nasz Tydzień Bezpieczeństwa, podczas którego szczegółowo rozważamy nasze inicjatywy związane z rozwojem, aby nieustannie realizować nasze indywidualne i zbiorowe zobowiązania.