Wartości VINCI Energies

Fundamentem VINCI Energies są wartości takie jak: solidarność, zaufanie, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i zwiększanie możliwości.

valeurs vinci energiesPoszanowanie dla tych wartości zapewnia nieprzerwane trwanie VINCI Energies także poza płaszczyzną czysto biznesową. Wartości te, z determinacją ucieleśniane przez kobiety i mężczyzn pracujących dla jednostek biznesowych naszej Grupy, pielęgnują kulturę usług i model zarządzania VINCI Energies. Są one także inspiracją dla polityki społecznej i środowiskowej Grupy .

Dołączenie do VINCI Energies oznacza wniesienie wkładu w jej osiągnięcia, które poprawiają jakość codziennego życia poprzez przygotowanie nas na przyszłość. Pracować z nami to dzielić nasze wartości.

Zwiększanie możliwości

Pozwalamy wyrażać się talentom, dając każdemu z pracowników i każdej z jednostek biznesowych wolność podejmowania inicjatyw. Jednostki biznesowe określają własne strategie rozwoju i mają możliwości, by realizować je zgodnie z kulturą Grupy. Pozwala im to działać szybko i kreatywnie oraz w bezpośrednim kontakcie z klientami. To mocny punkt VINCI Energies.

„Mam zupełną autonomię. Planuję dzień, kupuję sprzęt, sam wystawiam własne faktury. Zarządzam wszystkim! I to jest naprawdę ekscytujące.

Simon, Monter-serwisant, Actemium, Szwecja

Odpowiedzialność

Nasz sukces zależy od odpowiedzialności naszych pracowników na każdym poziomie organizacji, niezależnie od ich pozycji. Każdy z pracowników odpowiada przed swoimi kolegami za własne projekty, klientów i jednostki biznesowe.

„Od początku jako menedżer projektu zarządzałem zespołem 5 osób i około 10 dostawców, chociaż dopiero co skończyłem studia!

Wojciech, Menedżer projektu, Axians, Polska

Duch przedsiębiorczości

Doceniamy zdolność każdego z pracowników do podejmowania inicjatyw, oceniania ryzyk, wizualizacji sukcesu i osiągania go. Ten duch umożliwia nam innowacyjność w ramach projektów.

„Tym, co lubię najbardziej, jest swoboda w podejmowaniu działań, którą mi zapewniono, oraz duży wybór kursów szkoleniowych, w których mogę wziąć udział. W ten sposób się rozwijamy, uczymy nowych rzeczy, awansujemy i osiągamy zamierzone cele.

Menno, Inżynier-konsultant, Actemium, Holandia

Zaufanie

Wybieramy pracę w duchu zaufania. Zaufanie jest czymś, czym obdarza się innych, na co trzeba zasłużyć i co jest nagradzane. Pozwala razem pracować, ze świadomością, że można liczyć na siebie nawzajem.

„Zacząłem w VINCI Energies jako monter 11 lat temu. Menedżer mojej jednostki biznesowej zaufał mi i awansowałem na brygadzistę. Dziś jestem menedżerem projektu

Fabien, Menedżer projektu, Citeos, Francja

Solidarność

To więcej niż zasada. Solidarność to rzeczywistość wyrażana poprzez sieć: wiedzą, działaniami oraz zasobami dzielimy w ramach Grupy, by zwiększyć efektywność i zdolność szybkiego działania.

„To oczywiste, że chciałem dzielić się swoją wiedzą z innymi. Właśnie dlatego poświęcam czas na szkolenia. Solidarność, realizacja potencjału pracowników w jak największym stopniu oraz rozwijanie kompetencji to podstawowe wartości Grupy.

José Antonio, Brygadzista, Tecuni, Hiszpania

Solidarność jest także wyrażana poprzez zaangażowanie pracowników w społeczeństwo obywatelskie. Mogą oni wnieść swój wkład za pośrednictwem Fundacji Korporacyjnej VINCI na rzecz Miasta wspólnie z organizacjami interesariuszy zaangażowanymi we wpływ poprzez działalność gospodarczą.