Bezpieczeństwo

Ryzyko upadku, ryzyka związane z elektrycznością i obsługą maszyn, ryzyko związane z transportem i inne rodzaje ryzyka. Każdego dnia świadomość wszystkich pracowników dotycząca kwestii bezpieczeństwa jest konieczna, by uniknąć wypadków w miejscu pracy i chorób zawodowych. VINCI Energies zobowiązuje się zapewniać bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom.

axians-safety

Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy jest wspierane przez kierownictwo wszystkich szczebli. Obejmuje ono ścisły monitoring zapisów związanych z bezpieczeństwem naszych jednostek biznesowych oraz politykę w zakresie udziału w programach szkoleń dotyczących świadomości bezpieczeństwa wszystkich pracowników.

Wspólna praca w ramach tego podejścia jest absolutnie konieczna, ma ona uczynić troskę o bezpieczeństwo drugą naturą pracowników. Behawioralne metody dbania o bezpieczeństwo mogą w jeszcze większym stopniu zmniejszyć częstotliwość wypadków w miejscu pracy oraz ich dotkliwość.

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: podejście VINCI Energies

W terenie nasz główny priorytet w ramach celu „zero wypadków” stał się źródłem kilku planów działania:

  • Program powitalny dla nowych pracowników w naszych miejscach pracy
  • Spersonalizowane wsparcie dla nowych i okresowych pracowników, a także podwykonawców
  • Budowanie świadomości w celu promowania noszenia odpowiednich środków ochrony osobistej
  • Ocena ryzyka, kontrole krzyżowe
  • Dedykowane programy szkoleniowe w Akademii VINCI Energies
  • Programy komunikacji zapewniające informacje, ustanawiające dialog i promujące wymiany najlepszych praktyk: program e-learningowy dot. azbestu, wydarzenia Safety Challenge, Dni Świadomości poświęcone zapobieganiu bólom mięśniowo-szkieletowym (MSDs – musculoskeletal disorders) oraz program bezpieczeństwa „Zoe”, wspierający działania prewencyjne za pomocą fikcyjnej postaci uosabiającej nasz przekaz dot. bezpieczeństwa
  • Plan Vigiroute: ruch drogowy wiąże się z dużym ryzykiem, konieczne jest stworzenie konkretnej polityki prewencyjnej. Plan Vigiroute został ustanowiony na poziomie europejskim w celu zwiększenia umiejętności kierowców. Ten program szkoleniowy obejmuje prezentację narzędzi świadomości, takich jak Karta VIGIROUTE i program Paszportów Kierowców.
  • Nagroda za Innowację VINCI: każdego roku VINCI nagradza najlepsze pomysły naszych pracowników. Nagrody Bezpieczeństwa przyznawane są w ramach kilku kategorii, w tym za inwencję lub adaptację urządzeń, która pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa w naszych miejscach pracy.

Coroczne wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu w miejscu pracy

Aby promować większą świadomość wśród wszystkich pracowników, zachęcić do bardziej intensywnych dyskusji oraz do dbania o kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy, VINCI Energies organizuje coroczny „Tydzień Bezpieczeństwa”. W ciągu tygodnia pracownicy pracujący w VINCI Energies we wszystkich naszych jednostkach biznesowych, a także na wszystkich placach budowy i we wszystkich miejscach pracy, spotykają się w małych grupach, by przedyskutować razem ten wspólny temat.