Rozwijanie umiejętności

Szkolenie, mobilność, awans: VINCI Energies sprzyja wymianom przynoszącym korzyści Twojemu projektowi rozwoju kariery.

formation-vinci-energies1

Szczególną uwagę skupiamy na Twoim projekcie kariery i rozwijaniu Twoich umiejętności. Wszyscy pracownicy mają regularnie możliwość przedyskutować swoje cele i ścieżki kariery z przełożonym podczas rozmowy kierowniczej. Taka rozmowa ma na celu zbudowanie głębszego zrozumienia między pracownikiem i przełożonym oraz wzmocnienie wzajemnego zaufania.

Podczas wywiadu ocenia się miniony rok i wyznacza cele na rok nadchodzący. Przełożony oraz pracownik omawiają także możliwy rozwój kariery, potrzeby szkoleniowe i możliwe wnioski związane z mobilnością. Skoordynowane podejście umożliwia dopasowanie potrzeb Grupy i aspiracji jej pracowników.

Szkolenia w VINCI Energies

W naszej firmie zapewniamy szkolenia na każdym etapie Twojej kariery zawodowej. Są one uważane za niezbędną inwestycję. Pozwalają jednostkom biznesowym Grupy wzmocnić swoją pozycję i przygotować zespoły do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. W 2015 roku szkolenia w ramach wszystkich obszarów wiedzy trwały łącznie niemal milion godzin.

The VINCI Energies Academy, at the heart of the training objectives of the Group

formationEach year, close to 700 training sessions are given at the VINCI Energies Academy. They are attended by 10 000 trainees from among the employees of the Group. The Academy provides close to 15% of the training conducted each year in the Group. Situated in Montesson (Yvelines), this training centre with premises of 1 200 m² provides training for trainees from all over Europe. The network of the Academy covers the whole world: United Kingdom, Netherlands, Germany, Spain, Portugal, Brazil, Indonesia, Morocco…

The Academy lists more than 120 customised instructor-led or e-learning training courses in its catalogue in a wide variety of areas covering all of VINCI Energies’ areas of expertise and business activities. These training programmes are the fruit of collective exchanges between in-house and outside experts who all ensure training content remains relevant during the entire training programme. Some of the training is given by employees of the Group: project managers, safety managers, directors, administrative and accounting staff, etc. This transmission of knowledge is at the heart of the VINCI Energies culture.

Mobility : an opportunity to progress

developpement-des-competences1All employees can legitimately aspire to improve and progress in the course of their career. A group such as VINCI Energies encourages all employees to express their wishes and offers many career opportunities: mobility among the 1,600 business units of the Group, new working environments, different business activities, new responsibilities, etc. Within VINCI Energies, mobility nurtures networking of skills and contributes to the exchange and the dissemination of constructive ideas. A successful mobility project (link to page “VINCI Energies in the world”) benefits all the stakeholders.

To address current and future challenges in a constantly changing economic, technological and organisational environment, you need to anticipate change and remain agile. Long term investment in developing the skills of men and women at every stage of their working lives is of major importance for VINCI Energies and each of its business units. That is why the VINCI Energies Academy is a core element in the training policy of the Group. It is not intended to satisfy all the training needs of the business units but its goal is to disseminate corporate expertise and values by transmitting and nurturing the cultural heritage of VINCI Energies, to develop the professional and personal skills to fully master and implement the “fundamental” practises of the Group, to share knowledge and to capitalise on experience gained through exchanges between instructors and participants.

Eddy Vandersmissen Director of the VINCI Energies Academy, VINCI Energies, Montesson

Odkryj więcej