Informacje prawne

Podmiot odpowiedzialny na stronę internetową:

VINCI Energies Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia;

REGON: 220358292

NIP: 2040001194

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272023, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (adres: ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk); posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 6.300.000,00 złotych (opłacony w całości).

Dane kontaktowe:

e-mail: PR@atem.com.pl

 

Warunki użytkowania strony znajdą Państwo pod adresem: https://www.vinci-energies.pl/pl/polityka-prywatnosci/.