Informacje prawne

Edytor

Strona internetowa www.vinci-energies.pl (dalej “Strona”) jest własnością francuskiej spółki joint venture VINCI Energies z kapitałem zakładowym w wysokości 123.063.040 EUR. Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Handlu i Spółek w Wersalu pod numerem B 391 635 844. Spółka posiada siedzibę pod adresem:

280, rue du 8 mai 1945 – 78360 Montesson – France
Tél. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Zarejestrowany w Dublin Trade and Companies Register pod numerem 419 423 728.

Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku osobistego.

Strona VINCI Energies Polska jest dziełem, które podlega ochronie przez prawa własności przemysłowej. Wszelkiego rodzaju powielanie lub ponowne wykorzystywanie Strony, w całości lub części, w innych celach i na innych nośnikach dowolnego rodzaju bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody spółki VINCI Energies stanowi naruszenie praw autorskich w rozumieniu Artykułu L. 335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej i sprawia, że strona naruszająca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną.

Strona wraz z każdą jej częścią składową, w tym w szczególności, marki, teksty, ilustracje, logo, firmy spółek, produkty, fotografie są wyłączną własnością spółki VINCI Energies i jej spółek stowarzyszonych. Znak towarowy VINCI Energies oraz wszelkie znaki handlowe przywołane na Stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Jakiekolwiek powielanie i/lub ponowne wykorzystywanie, i/lub wykorzystywanie, w całości lub w części, tych znaków towarowych jest surowo zabronione, a spółka VINCI Energies zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takich działań.

Informacje zamieszczone na niniejszej Stronie mają charakter bezumowny i podlegają zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Spółka VINCI Energies zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie odsyłacze w HTML znajdujące się na niniejszej Stronie, które przekierowują na inne strony internetowe, lub, ogółem rzecz biorąc, do jakichkolwiek istniejących zasobów internetowych.

Użytkownicy niniejszej Strony korzystają ze Strony wyłącznie na własne ryzyko, spółka VINCI Energies nie udziela żadnej gwarancji w związku z korzystaniem ze Strony, czy to wyraźnej, czy dorozumianej.

Zastosowanie prawa francuskiego

Strona www.vinci-energies.pl podlega prawu francuskiemu, użytkownicy odwiedzający stronę spoza terytorium Francji muszą upewnić się, że jest ona zgodna z lokalnie obowiązującym prawem.

Prawo dostępu do plików komputerowych

Strona www.vinci-energies.pl została zarejestrowana w CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) zgodnie z francuską Ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku (nr 78-17). Strona zarejestrowana jest w CNIL pod numerem 1047876.

Swobodny dostęp do informacji zapisywanych z wykorzystaniem komputera: każdy użytkownik, który pozostawił informacje osobowe na niniejszej witrynie może zwrócić się do administratora Strony z prośbą o kopię informacji dotyczących jego osoby oraz z prośbą o zmianę lub usunięcie wszelkich niedokładnych informacji zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku regulującą usługi informacyjne, pliki danych oraz swobodę informacji.

W tym celu prosimy o przekazanie wiadomości

 • za pośrednictwem poczty na adres:
  VINCI Energies
  Direction de la Communication
  280, rue du 8 mai 1945
  78360 Montesson
  Francja

Osobom odwiedzającym Stronę zaleca się tymczasowe przechowywanie plików oraz upoważnia się je do tymczasowego przechowywania plików cookies na twardym dysku w celu ułatwienia poruszania się po Stronie. Użytkownicy mogą zrezygnować z zapisywania plików cookies poprzez skonfigurowanie przeglądarki zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie http://www.cnil.fr.