Różnorodność i integracja

W Grupie VINCI wszystkie spółki zależne, w tym VINCI Energies, przyjęły proaktywną strategię równych szans. Ma na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i promowanie inkluzywności poprzez traktowanie wszystkich jednakowo i bez uprzedzeń ze względu na płeć, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność.

Rozwijanie różnorodności
Opracowywanie programów i kwalifikacji powrotu do pracy
Integracja osób niepełnosprawnych

Kariera w sercu transformacji cyfrowej

Spójrz na nasze oferty pracy