Nasze wartości

VINCI Energies opiera się na pięciu wartościach: zaufaniu, autonomii, przedsiębiorczości, odpowiedzialności i solidarności. Jej siłą napędową są wartości ludzkie, które są w pełni ucieleśnione przez wszystkich w jej jednostkach biznesowych. Te wartości wspierają kulturę obsługi i model zarządzania VINCI Energies:

Wartości wyznawane przez VINCI Energies

Poszanowanie tych wartości zapewnia dalsze istnienie VINCI Energies wykraczające poza względy czysto ekonomiczne. Zdecydowanie praktykowane przez mężczyzn i kobiety z jednostek biznesowych Grupy, pielęgnują kulturę usług i model zarządzania VINCI Energies. Są także inspiracją dla polityki społecznej i środowiskowej odpowiedzialności Grupy.

Przystąpienie do VINCI Energies oznacza współudział w jej osiągnięciach, które poprawiają codzienne życie, przygotowując się na przyszłość. Współpraca z nami oznacza dzielenie się naszymi wartościami.

Autonomia

Pozwalamy talentom rozwijać się, dając każdemu pracownikowi i jednostce biznesowej swobodę podejmowania inicjatyw. Jednostki biznesowe określają własne strategie rozwoju i są uprawnione do ich wdrażania zgodnie z kulturą Grupy. To wzmocnienie zwiększa ich zdolność do szybkiego i kreatywnego działania oraz bezpośredniego kontaktu z klientami. To jest mocna strona VINCI Energies.

Odpowiedzialność

Nasz sukces zależy od odpowiedzialności naszych pracowników na każdym szczeblu organizacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni przed swoimi współpracownikami za swoje projekty, klientów i jednostkę biznesową.

Przedsiębiorczość

Uznajemy zdolność każdej osoby do podejmowania inicjatyw, oceny ryzyka, przewidywania sukcesu i osiągania go. Ten sposób podejścia pozwala nam wprowadzać innowacje w naszych projektach.

Zaufanie

Wybieramy pracę w duchu zaufania. Zaufanie jest czymś, co się daje, na co zasługuje, nagradza i pozwala ludziom współpracować ze świadomością, że mogą na siebie liczyć.

Solidarność

Solidarność to coś więcej niż zasada, rzeczywistość wyrażana przez Grupę: wiedza, działania i zasoby są dzielone w ramach Grupy w celu zwiększenia wydajności i zdolności do szybkiego działania.