Środowisko

Naszym obowiązkiem jest wspólne znalezienie odpowiednich i praktycznych rozwiązań w odpowiedzi na zmiany klimatu i dlatego zobowiązujemy się do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, jednocześnie wspierając naszych klientów w procesie transformacji energetycznej.

Firma VINCI uczyniła środowisko strategicznym priorytetem, starając się zaradzić kryzysowi klimatycznemu. Nic dziwnego, że VINCI Energies dostosowało się do ambicji środowiskowych Grupy w trzech głównych obszarach.

3 poziomy naszego działania

  • Działania na rzecz klimatu
    redukcja emisji CO2, efektywność energetyczna, odporność konstrukcji
  • Optymalizować zasoby dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym
    sortowanie i odzysk odpadów, materiałów
  • Zachowywać naturalne środowisko
    Różnorodność biologiczna, woda, powietrze, gleba
Arnaud Grison

Na wszystkich poziomach naszej struktury organizacyjnej panuje silne przekonanie, że musimy być liderem i źródłem inspiracji w dziedzinie ochrony środowiska.


Arnaud Grison Chairman and Chief Executive Officer of VINCI Energies

Zmniejszanie naszego wpływu na środowisko

Zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% w latach 2018-2030 poprzez wyznaczenie sobie precyzyjnych celów i mierzenie ich w czasie. Zgodnie z naszą zdecentralizowaną strukturą, każda z naszych jednostek biznesowych przyjęła to podejście, aby opracować własny scenariusz redukcji ekwiwalentu CO2, wdrażając inicjatywy odzwierciedlające realia regionu i działalności. Podejmujemy konkretne kroki w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko poprzez stosowanie paliw alternatywnych i energii odnawialnej, wdrażanie flot pojazdów elektrycznych i przeprowadzanie audytów energetycznych w naszych budynkach.

Corinne Lanièce

Jako akcelerator transformacji energetycznej i transformacji cyfrowej jesteśmy dobrze przygotowani do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wyzwaniom środowiskowym można sprostać na wiele sposobów i istnieją rozwiązania odpowiednie dla wszystkich klientów, bez względu na ich sytuację lub potrzeby.


Corinne Lanièce General Secretary of VINCI Energies

Dostarczanie naszym klientom rozwiązań środowiskowych

We wszystkich naszych liniach biznesowych wykorzystujemy naszą rolę integratora, aby wspierać i doradzać naszym klientom w projektach związanych z efektywnością energetyczną, w tym w audycie, projektowaniu i konserwacji obiektów zużywających mniej energii elektrycznej. Nasze firmy demonstrują swoją kreatywność, projektując usługi środowiskowe, które odpowiadają infrastrukturze i budynkom ich klientów, umożliwiając im osiągnięcie celów w zakresie redukcji śladu węglowego.

Naszym celem jest być pragmatycznym i otwartym oraz wybierać rozwiązania, które są najskuteczniejsze i najlepiej dopasowane do kontekstu każdego z naszych krajów i klientów. Po przetestowaniu tych rozwiązań w terenie nasze marki — Actemium, Axians, Omexom i VINCI Facilities — odgrywają istotną rolę w koordynowaniu i udostępnianiu ich wszystkim naszym jednostkom biznesowym.