Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie jednostki biznesowe VINCI Energies na całym świecie, niezależnie od obszaru działalności czy miejsca prowadzenia działalności, mają takie samo podejście do zapobiegania wypadkom i poprawy warunków pracy. Ściśle łączą kierownictwo i zespoły w osiąganiu wspólnego celu „Zero wypadków”. Taki cel został określony w naszym programie Safety Excellence.


Arnaud Grison

Nie uznajemy, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe są nieuniknione. Mocno wierzymy, że każdemu wypadkowi można zapobiec i że wszyscy mamy do odegrania pewną rolę. Łączy nas zaangażowanie w zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim w VINCI Energies: jest to jedna z naszych podstawowych wartości korporacyjnych.


Arnaud Grison Chairman and Chief Executive Officer of VINCI Energies

Kultura minimalizowania ryzyka

Program Safety Excellence ma na celu rozwój kultury minimalizowania ryzyka wśród wszystkich pracowników VINCI Energies. Kultura ta opiera się na procedurach i instrukcjach pracy, indywidualnym zachowaniu oraz właściwym zarządzaniu sytuacjami awaryjnymi i nieoczekiwanymi zdarzeniami na miejscu poprzez odwagę zatrzymania się, cofnięcia i zastanowienia się, gdy jest to konieczne. „Patrz, ostrzegaj, dziel się” oznacza bycie świadomym zagrożeń, unikanie obrażeń i angażowanie się w dialog. Te wspólne wysiłki mające na celu zapewnienie, że poszczególne osoby dbają o siebie i osoby wokół siebie w każdym zakładzie, przyczyniają się do atmosfery szacunku i niezawodności oraz są prawdziwymi przykładami naszych wartości.

Świadomość i szkolenie

Szereg inicjatyw przyczynia się do rozwoju kultury postrzegania ryzyka. Kiedy zespoły przybywają na miejsce, odbywa się systematyczny instruktaż bezpieczeństwa, aby wszyscy byli świadomi zagrożeń, jakie mogą napotkać. Odprawy bezpieczeństwa odbywają się przed każdym etapem budowy lub rozpoczęciem nowej eksploatacji, a kierownictwo przeprowadza wizyty bezpieczeństwa w celu omówienia postrzegania ryzyka i upewnienia się, że procedury i instrukcje są odpowiednie i zrozumiałe. Szereg modułów szkoleniowych specjalnie poświęconych bezpieczeństwu i higienie pracy, obejmujących wszystkie nasze linie biznesowe i obszary specjalizacji, jest oferowanych naszym pracownikom za pośrednictwem Akademii VINCI Energies i instytutów prowadzonych przez nasze marki. Informacje i dyskusje na temat wypadków, niebezpiecznych sytuacji i wyciągniętych wniosków są regularnie udostępniane w jednostkach biznesowych.

Bezpieczeństwo

Ryzyko upadku, zagrożenia związane z elektrycznością lub obsługą maszyn, zagrożenia drogowe i inne. Każdego dnia świadomość każdego pracownika jest niezbędna do unikania wypadków przy pracy i zapobiegania chorobom zawodowym. VINCI Energies dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne środowisko pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy: podejście VINCI Energies

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy jest wspierane przez kierownictwo na wszystkich poziomach i obejmuje ścisłe monitorowanie zapisów w zakresie bezpieczeństwa naszych jednostek biznesowych oraz politykę zapewniania wszystkim pracownikom programów szkoleniowych w zakresie świadomości bezpieczeństwa.

Jest absolutnie niezbędne, aby wszyscy współpracowali w tym podejściu, czyniąc kwestie bezpieczeństwa drugą naturą. Behawioralne metody bezpieczeństwa mogą jeszcze bardziej zmniejszyć częstotliwość i dotkliwość wypadków w miejscu pracy.

Dokument dotyczący doskonałości w zakresie bezpieczeństwa

Więcej informacji

Tydzień Bezpieczeństwa: Coroczne wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu w miejscu pracy

Co roku VINCI Energies organizuje Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa, w którym biorą udział wszystkie jednostki biznesowe. Wydarzenie koncentruje się na zbiorowym zaangażowaniu i spójności zespołu, łącząc pracowników do udziału w warsztatach zachęcających do komunikacji i dialogu. Jest to również okazja do podkreślenia najlepszych praktyk i podzielenia się opiniami.