ICT

Specjalistyczna wiedza, kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne

Praca w sercu transformacji cyfrowej

Wdrażanie technologii jutra w sposób masowy i szybki

Axians to marka VINCI Energies dedykowana technologiom informacyjno-komunikacyjnym (ICT). Marka wspiera swoich klientów – przedsiębiorstwa, sektor publiczny, przewoźników i usługodawców – od infrastruktury i usług IT po transformację cyfrową. Jako lider ICT, Axians jest zaufanym partnerem we wdrażaniu nowych technologii lCT.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, infrastruktura na poziomie operatorów musi być łatwo dostępna z szerokopasmową przepustowością i dużym zasięgiem geograficznym.

Axians, będąca międzynarodową marką, umożliwia integrację sieci stacjonarnych i mobilnych oraz zarządzanie szybkim wdrażaniem infrastruktury cyfrowej na masową skalę.

Axians oferuje wszystkim klientom, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorstwa, organizacje rządowe czy dostawcy usług, szereg rozwiązań w zakresie projektowania, wdrażania i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej. Rozwiązania te obejmują oprogramowanie, sprzęt i usługi dostosowane do potrzeb klienta dla różnych rynków. Axians rozumie znaczenie ICT dla ludzi i firm. Dlatego projektujemy rozwiązania dedykowane konkretnym branżom, np. dla zdrowia czy transportu, a także podejmujemy się wielu ważnych wyzwań, przed którymi stoją dziś nasze społeczeństwa.

Polska

Axians Polska

W Polsce markę Axians reprezentują firmy ATEM-Polska, Axians Networks Poland, Axians IT Solutions Poland oraz Axians IT Services Poland.

Wszystkim Klientom oferujemy szeroki wachlarz usług obejmujący pełny cykl życia systemów telekomunikacyjnych, multimedialnych, radiowo-telewizyjnych począwszy od konsultacji strategii i metod budowy, poprzez eksploatację i utrzymanie systemu włącznie z migracją w kierunku nowych technologii.

Solidna i niezawodna infrastruktura telekomunikacyjna ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego rodzaju działalności.

Zwłaszcza ci, którzy mają krytyczne potrzeby komunikacyjne. Może stanowić podstawę usług biznesowych w różnych branżach. Nasze doświadczenie w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwia nam współpracę z operatorami i dostawcami usług (CSP) w celu dostarczania rozwiązań dla sieci stacjonarnych i mobilnych oraz dostarczania przedsiębiorstwom rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie klasy operatorskiej.

Sieci firmowe

Sieć korporacyjna zapewnia komunikację między pracownikami, klientami i partnerami oraz jest kluczowym aktywatorem każdego procesu biznesowego. To znacznie więcej niż jego główne komponenty, takie jak LAN, WAN, routery i przełączniki, serwery, aplikacje i pamięć masowa. Twoja sieć odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu dynamiki i konkurencyjności Twojej firmy.

Rola i wartość aplikacji biznesowych i analityki danych rośnie z każdą firmą

Analiza danych ma kluczowe znaczenie w tych zmieniających się i trudnych czasach. Rosnące zastosowanie innowacyjnych technologii i aplikacji, w tym IoT i sztucznej inteligencji, może poprawić efektywność operacyjną i uzyskać niezwykle cenne informacje, na których można oprzeć przyszłe decyzje biznesowe. Skuteczna analiza danych ma również kluczowe znaczenie, aby pomóc firmom zachować elastyczność i odporność w trudnych i zmieniających się czasach.

Służba zdrowia
Nowoczesne zarządzanie logistyką w szpitalach
Logistyka w szpitalu to codzienny proces planowania dostaw różnego rodzaju towarów, w tym leków, krwi, wyrobów medycznych oraz kontroli ich przepływu i zużycia. Jest to stałe gromadzenie informacji o stanach magazynowych w czasie rzeczywistym.
System HLx to rozwiązanie zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania szpitali. HLx oferuje użytkownikom nowoczesne narzędzia zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji.
System HLx zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zawiera prawdziwe dane o produktach i produktach leczniczych stosowanych w związku z wykonywaną procedurą medyczną.

Cyfrowy obszar biurowy jest kluczową częścią transformacji cyfrowej

Ponieważ te technologie są ściśle powiązane z procesami biznesowymi naszych klientów. Dawno minęły czasy, kiedy Digital Workspace ograniczało się do fizycznej przestrzeni firmy w godzinach pracy. Teraz firmy chcą, aby ich pracownicy efektywniej współpracowali, zatrzymywali klientów i pozyskiwali nowych, jednocześnie komunikując się z dostawcami wszystkimi dostępnymi kanałami w dowolnym momencie.

Pracownicy już teraz komunikują się i współpracują w niespotykany dotąd sposób

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu dostarczamy projekty, wspieramy i utrzymujemy technologie współpracy i komunikacji, w tym audiowizualne i wideokonferencje, ujednoliconą komunikację i rozwiązania konferencyjne każdej wielkości.

Odpowiednie systemy technologiczne i zaopatrzenie mogą pomóc w radzeniu sobie z nieznanym

Elastyczność biznesowa i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje to obecnie kluczowe wymagania każdej organizacji – niezależnie od jej wielkości czy branży. Odpowiednie systemy technologiczne i zaopatrzenie mogą pomóc w radzeniu sobie z nieznanym. Jednak związane z tym koszty i wymagane umiejętności, w połączeniu z zapewnieniem, że zawsze przestrzegane są przepisy lokalne i branżowe, mogą sprawić, że wdrożenie odpowiednich środków będzie wyzwaniem.

Zagrożenia cybernetyczne dotyczą każdej firmy na całym świecie, niezależnie od branży

Zagrożenia te szybko ewoluują i stają się coraz bardziej złożone, stąd organizacje potrzebują specjalistycznej wiedzy, która będzie w stanie nadążyć za nimi i zawsze zapewniać najbardziej aktualną ochronę. Jednak znalezienie odpowiednich umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa może zwiększyć wyzwanie. Ze względu na brak umiejętności i zasobów w zakresie oceny ryzyka i zarządzania nim, w połączeniu ze złożonością systemów i ogromną ilością danych rezydujących w infrastrukturze sieciowej, na której polega każda firma.

Dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej i powiązaniom kapitałowym skutecznie działamy na terenie całej Polski:
Nasze projekty dla branży telekomunikacyjnej to blisko 7 000 obiektów zrealizowanych przez Axians (ATEM-Polska i Axians Networks Poland) kompleksowo lub w których Spółka uczestniczyła.

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

W strukturze Spółki funkcjonuje Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Spółka posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia uprawniające do przechowywania, przetwarzania i wytwarzania informacji niejawnych oraz koncesję MSWiA na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w postaci zabezpieczenia technicznego.
Powyższe certyfikaty są podstawą do wykonywania zadań przez służby mundurowe — wojsko, policję, straż pożarną oraz inne służby wymagające odpowiednich uprawnień.

TRANSPORT I LOGISTYKA, SPECJALISTYCZNA EKSPERTYZA, KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ICT DLA PRZEMYSŁU KOLEJOWEGO

Axians projektuje, buduje i utrzymuje systemy m.in. GSM-R, Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, Systemy Sterowania Ruchem Pociągów, systemy retransmiterów sygnału GSM w wagonach PKP Intercity oraz systemy CCTV. Axians wdraża sieci 3G/4G/5G dla dostawców usług telekomunikacyjnych oraz sieci WiFi dla operatorów komunikacji miejskiej.

Strategiczne znaczenie sektora kolejowego na świecie rośnie ze względu na rosnące ceny paliw, ochronę środowiska oraz wkład kolei we wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Wyzwania związane z systemem sieci kolejowej są ogromne, ponieważ operatorzy kolejowi muszą radzić sobie ze złożonością sieci kolejowych, jednocześnie świadcząc usługi i zapewniając bezpieczeństwo klientom i personelowi.

Wszystkie te wymagania muszą być spełnione przy kosztach pozostających na rozsądnym poziomie. Rozwiązania teleinformatyczne poprawiają funkcjonowanie przewoźników kolejowych i zadowolenie klientów przy relatywnie niskich kosztach realizacji projektów.

Strona Axians

Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest specjalistyczna wiedza w zakresie kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych.

Nasze usługi oferowane są zarówno w postaci gotowych pakietów, jak i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych partnerów.

Dołącz do nas w samym sercu transformacji cyfrowej

Dołączając do jednej z naszych jednostek biznesowych, zapewnisz szeroki zakres wiedzy specjalistycznej obejmującej cały cykl życia danych: gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę, udostępnianie i ochronę.

Spójrz na wszystkie nasze oferty pracy