O nas

W ciągu ostatnich trzech stuleci Grupa VINCI Energies rozszerzyła swoją działalność na 57 krajów na całym świecie. Obecnie jest jednym z głównych graczy w obszarach energetyki, transportu, przemysłu, ICT i usług.

W Polsce VINCI Energies dostarcza innowacyjne rozwiązania w trzech liniach biznesowych: ICT (Technologia informacyjna i komunikacyjna), Przemysłowe Rozwiązania Budowlane.

VINCI Energies działa w Polsce poprzez ATEM-Polska oraz Axians Networks Poland – marka Axians, Cegelec – marka Actemium oraz VINCI Facilities – marka VINCI Facilities.

VINCI Energies oferuje indywidualne rozwiązania dla każdego indywidualnego projektu, od najmniejszego do najbardziej złożonego, aby sprostać wyzwaniom naszych klientów w zakresie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa.

Z powodzeniem działamy w obszarach telekomunikacji, elektroenergetyki, budownictwa i ochrony informacji. Dostarczamy rozwiązania technologiczne dla wielu branż przemysłowych, infrastruktury publicznej czy służby zdrowia. Projektujemy i realizujemy projekty typu: Smart Industry, Smart City i Smart Grid.

Nasi klienci są z sektora prywatnego i publicznego. Nasz profil działalności, bardzo unikalna kadra inżynierska o wybitnym know-how pozwala nam na planowanie, realizację projektów, konserwację i serwis skomplikowanych instalacji inżynierskich.

O VINCI

O VINCI ENERGIES

Naszym zadaniem w VINCI Energies jest pomoc w ulepszaniu Twojego życia każdego dnia. Dowiedz się, jak to robimy. Odkryj naszą Grupę.

Czytaj więcej

WARTOŚCI WSPÓLNE WYZNAWANE PRZEZ VINCI ENERGIES

Odkryj, co nas łączy i czyni silnymi.

Czytaj więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W VINCI Energies wierzymy, że trwały sukces na poziomie finansowym idzie w parze z ambitnym programem społecznym i środowiskowym

Czytaj więcej

Solidny model

VINCI Energies opiera się na swojej zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej z lokalnymi korzeniami poprzez 1900 jednostek biznesowych, z których każda specjalizuje się w określonym segmencie biznesowym w celu świadczenia usług dostosowanych do potrzeb klientów. Razem tworzą sieć z wieloma obszarami wiedzy specjalistycznej, które wykorzystują zgodnie z wymaganiami każdego projektu. VINCI Energies stosuje podejście oparte na partnerstwie na poziomie lokalnym, co jest kluczowym elementem jej zdolności do tworzenia wartości.

Cztery międzynarodowe marki

Aby promować swoje usługi i wiedzę, VINCI Energies stworzyło cztery międzynarodowe marki skupiające się na czterech różnych liniach biznesowych: Omexom dla infrastruktury, Actemium dla przemysłu, Axians dla ICT i VINCI Facilities, wraz z lokalnymi markami dla rozwiązań budowlanych. Marki te działają i współpracują w celu rozwoju innowacji i usług środowiskowych.
Dzięki szerokiemu zasięgowi międzynarodowemu, różnorodnym metodom operacyjnym i elastyczności swojej elastycznej organizacji, VINCI Energies posiada wiele zalet, które umożliwiają jej dostosowywanie się do zmieniających się sytuacji. Jego odporność wynika również z jego pozycji w sektorach o znaczeniu strukturalnym, takich jak rozwiązania budowlane, technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastruktura i przemysł, które mają kluczowe znaczenie dla kluczowych wyzwań, takich jak transformacja cyfrowa i transformacja energetyczna.

Wartości i zobowiązania

Nasze pięć wartości – przedsiębiorczość, odpowiedzialność, zaufanie, upodmiotowienie i solidarność – są stosowane w kolektywnym i proaktywnym podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu. Podejście to opiera się na czterech zobowiązaniach: zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, etyka w każdym z naszych projektów, zmniejszenie naszego śladu środowiskowego oraz lokalne zaangażowanie w projekty lub sprawy w każdym regionie, w którym działamy.

Dwa wieki historii

VINCI Energies ma ponad 200-letnią historię i rozwijało się przez lata, przejmując różne inne firmy, aby stać się głównym graczem w transformacji energetycznej i transformacji cyfrowej. Ludzie w firmie spotykają się, aby pracować na rzecz wspólnych wartości.

Siła przynależności do Grupy VINCI

Grupa VINCI jest światowym liderem koncesji i kontraktacji, zatrudniającym ponad 222 000 pracodawców w prawie 120 krajach. Projektuje, finansuje, buduje i zarządza infrastrukturą i obiektami, które pomagają poprawić codzienne życie i mobilność dla wszystkich. Grupa wierzy w wszechstronne wyniki wykraczające poza wyniki ekonomiczne i finansowe, dlatego zobowiązała się działać w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. A ponieważ jej projekty leżą w interesie publicznym, VINCI uważa, że ​​dotarcie do wszystkich interesariuszy i angażowanie się w dialog z nimi jest niezbędne w prowadzeniu naszej działalności biznesowej. Celem VINCI jest tworzenie długoterminowej wartości dla swoich klientów, akcjonariuszy, pracowników i partnerów oraz dla całego społeczeństwa.

Publikacje

Publications